Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Centrum Wsparcia Osób Starszych A A A RSS pdf drukuj

Informujemy, że Zarządzeniem NR 352/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z dnia 14.12.2015 r powołano Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie zwane dalej „CWOS”, mające na celu udzielanie kompleksowej pomocy mieszkańcom gminy Miechów, którzy ukończyli 60. rok życia.

Do Zadań Centrum Wsparcia Osób Starszych należy:

1)działalność informacyjna z zakresu opieki medycznej, społecznej oraz kulturalnej dla seniorów oraz ich rodzin
2)nieodpłatne korzystanie z telefonu, faksu, kopiarki, drukarki, skanera przez osoby starsze przy organizowaniu leczenia i pomocy społecznej
3)bieżące informowanie osób starszych o sprawach istotnych dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju
4)wolontariat seniorów
5)integracja osób starszych
6)szkolenia dla osób starszych i ich rodzin
7)diagnoza osób starszych
8)dla osób po przebytej hospitalizacji CWOS oferuje bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z bezpłatnych usług specjalistycznych w warunkach domowych korzystać mogą seniorzy, którzy spełniają jednocześnie warunki:
a)ukończyli 60. rok życia,
b)zgłosili się do CWOS nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu
leczenia szpitalnego
c)złożyli poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia (załącznik nr 1 oraz nr 2)


Decyzje o przyznaniu świadczenia, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie. 

Koordynatorem Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jest Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 41 38 300 40 wew. 14

Do pobrania: