Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Lista zadań BO A A A RSS pdf drukuj

Wyniki głosowania na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2017 roku

Zespół Koordynujący ds. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa na posiedzeniu w dniu 07.04.2017 r. zatwierdził ostateczne wyniki głosowania, które przedstawiają się następująco:

Zadanie

Liczba ważnych głosów oddanych papierowo

Liczba ważnych głosów oddanych elektronicznie

Suma

Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie

251

114

365

Bo do kosza trzeba dwojga – kosz dla Gimnazjum / SP 2 w Miechowie

71

47

118

Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie +festyn sportowy

81

195

276

Historia miechowskiej sceny muzycznej – wydanie książki wraz z płytą cd i winylem, produkcja koncertów promujących wydawnictwo

183

78

261

Wychowanie patriotyczne i szkolenie z zakresu obronności mieszkańców Gminy Miechów

84

71

155

Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej na os Sikorskiego w Miechowie

252

132

384

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży

261

63

324

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce

679

121

800

Modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo – kinowej Domu Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

163

48

211

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na
ul. Słonecznej

304

167

471

RAZEM

2329

1036

3365

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/340/2016 z dnia 23.12.2016r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2017, zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 150 000,00 zł

Do realizacji zostaje przyjęty projekt pn „ Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce” z kwotą 94 300,00 zł

W chwili obecnej analizowana jest możliwość realizacji drugiego projektu pn „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej”, pod warunkiem zwiększenia środków
w ramach budżetu obywatelskiego i uzyskania prawa dysponowania nieruchomością (zadanie warunkowe).

Łącznie oddanych zostało 3365 ważnych głosów na wszystkie zadania. Głosów nieważnych oddano 444 (Przeważającą większość nieważnych głosów oddały osoby z poza terenu miasta Miechowa).

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom biorącym udział w głosowaniu oraz członkom Zespołu Koordynującego za pomoc i zaangażowanie przy realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.