Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja Yei'' w MCK

czwartek, 10 sierpnia 2017
Miechowska grupa projektu „Akcja Aktywizacja Yei”

W dniu 10.08 br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Miechowie odbyło się zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja Yei”.  

Projekt przeznaczony był dla młodzieży bezrobotnej lub biernej zawodowo, nieuczącej się, w wieku 18-25 lat. Przez prawie 10 miesięcy beneficjenci uczestniczyli w różnego typu zajęciach, mających na celu zwiększenie szans na rynku pracy.

W ramach projektu młodzież skorzystała z: indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego, zajęć z zakresu zapobiegania depresji, kursu ECDL BASE (6 osób), kursu prawa jazdy, kat. B. (1 osoba), warsztatów kreowania wizerunku wraz z metamorfozą oraz pośrednictwa w zakresie organizacji staży zawodowych. Uwieńczeniem projektu były staże, podczas których młodzież mogła zdobyć doświadczenia zawodowe i nabyć umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy. Całą ścieżkę wsparcia ukończyło 9 osób.

W pierwszej części spotkania Magdalena Pilawska - opiekun grupy/doradca zawodowy wręczyła uczestnikom certyfikaty ukończenia projektu, pogratulowała im obowiązkowości i odpowiedzialnej postawy. Przekazała również wskazówki, dotyczące poszukiwania zatrudnienia i postawy przedsiębiorczej.

Swoje przemyślenia dotyczące najważniejszych aspektów sytuacji na rynku pracy omówił Edward Prokop - Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie.

Druga część spotkania miała charakter wymiany zdań, opinii i wrażeń po zakończonym projekcie. Warto podkreślić, iż kilku uczestników, będzie kontynuować współpracę z pracodawcami, u których odbywali staż, pozostali będą poszukiwać zatrudnienia na wolnym rynku pracy.

We wrześniu i październiku 2017r., w miechowskich jednostkach OHP, planowana jest rekrutacja do kolejnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”, który przewiduje m.in.:

  • Zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy

  • Kurs zawodowy ze stypendium (tematyka dostosowana do preferencji 
    i predyspozycji uczestników)

  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe

  • Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku

  • Kurs prawa jazdy kat. B

  • Kurs komputerowy ECDL lub kursy językowe lub zajęcia z zakresu przedsiębiorczości.

 Osoby zainteresowane zapraszamy we wrześniu do jednostek OHP:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25a , pok. 301, III piętro (budynek UGiM w Miechowie)

Tel 41 382 11 89, e-mail: mck.miechow@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie,

ul. M. Konopnickiej 21, Miechów

Tel: 41 386 82 71,e-mail: osz.miechow@ohp.pl

/Tekst - Magdalena Pilawska, Zdjęcia – Monika Gazy/

Podziel się: