Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski dla miasta Miechowa 2017

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Wyniki głosowania na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2017 roku

Zespół Koordynujący ds. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa na posiedzeniu w dniu 07.04.2017 r. zatwierdził ostateczne wyniki głosowania, które przedstawiają się następująco:

Zadanie

Liczba ważnych głosów oddanych papierowo

Liczba ważnych głosów oddanych elektronicznie

Suma

Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie

251

114

365

Bo do kosza trzeba dwojga – kosz dla Gimnazjum / SP 2 w Miechowie

71

47

118

Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie +festyn sportowy

81

195

276

Historia miechowskiej sceny muzycznej – wydanie książki wraz z płytą cd i winylem, produkcja koncertów promujących wydawnictwo

183

78

261

Wychowanie patriotyczne i szkolenie z zakresu obronności mieszkańców Gminy Miechów

84

71

155

Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej na os Sikorskiego w Miechowie

252

132

384

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży

261

63

324

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce

679

121

800

Modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo – kinowej Domu Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

163

48

211

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na
ul. Słonecznej

304

167

471

RAZEM

2329

1036

3365

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/340/2016 z dnia 23.12.2016r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2017, zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 150 000,00 zł

Do realizacji zostaje przyjęty projekt pn „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce” z kwotą 94 300,00 zł

W chwili obecnej analizowana jest możliwość realizacji drugiego projektu pn „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej”, pod warunkiem zwiększenia środków w ramach budżetu obywatelskiego i uzyskania prawa dysponowania nieruchomością (zadanie warunkowe).

Łącznie oddanych zostało 3365 ważnych głosów na wszystkie zadania. Głosów nieważnych oddano 444 (Przeważającą większość nieważnych głosów oddały osoby spoza terenu miasta Miechowa).

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom biorącym udział w głosowaniu oraz członkom Zespołu Koordynującego za pomoc i zaangażowanie przy realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.

Podziel się: