Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie - nabór do służby przygotowawczej

środa, 15 marca 2017
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej  (bez odbytej służby wojskowej).

 Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:  

  • niekarana za przestępstwo umyślne,
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej osiemnastu lat,
  • wykształcenie co najmniej:

- wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

- średnie – w przypadku kształcenia na  potrzeby korpusu podoficerów;

- gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na: 

  • oficera           - do 6 miesięcy; 
  • podoficera     - do 5 miesięcy; 
  • szeregowego - do 4 miesięcy.

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu
(szkoleni na oficerów  1920 zł, na podoficerów  1280 zł i na szeregowych  960 zł).

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub 261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Podziel się:

W tej kategorii: