Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Nasiechowicach

wtorek, 12 września 2017

Rozpoczyna się realizacja pierwszego zadania w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, która obejmie termomodernizację ośrodka zdrowia w Nasiechowicach.

W ramach prac wykonany zostanie następujący zakres: docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien rur spustowych oraz roboty eklektyczne (wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED).

Całkowita wartość robót budowlanych wyniesie  209 287,12 zł. Zakończenie prac zaplanowano na listopad br.

Ponadto, Gmina Miechów ogłosiła przetarg na kompleksową termomodernizację kolejnych 4 obiektów (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, budynek zaplecza sportowego w Miechowie oraz budynki: Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Pojałowicach).

Zadania te realizowane będą w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120 w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna - w wysokości 1 859 989,85 zł.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Burmistrz Dariusz Marczewski, Regina Siudak – kierownik ośrodka zdrowia w Nasiechowicach, Arkadiusz Kluska – Radny Rady Miejskiej w Miechowie oraz Sołtys Nasiechowic Jerzy Koziara.
Nadzór inwestorski sprawować będzie Jerzy Pacia oraz inspektor branży elektrycznej Kazimierz Jagła. Zakres prac objętych umową wykona Firma Handlowo Usługowa „Maja” ze Słaboszowa, którą reprezentował Krzysztof Gola.

Podziel się: