Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Święto Storczyka na Wyżynie Miechowskiej

czwartek, 4 maja 2017
Święto Storczyka na Wyżynie Miechowskiej

W dniu 21 maja 2017 r. (niedziela) odbędzie się Dzień Storczyka w obszarze Natura 2000 PLH120054 w miejscowości Kalina Mała, woj. małopolskie, powiat miechowski, gmina Miechów.

Impreza ma na celu pokazanie piękna otaczającej nas przyrody, integracji środowiska ludzi związanych z ochroną przyrody, pokazania celów ochrony przyrody oraz promocji walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej.

W programie m. in. wyjścia na murawy kserotermiczne, projekcja filmu o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. Organizatorami tego wydarzenia są Gmina i Miasto Miechów wraz z Radami Sołeckimi Kalina Mała i Kalina Rędziny, Centrum Kultury i Sportu w  Miechowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwo Miechów, Straż Ochrony Przyrody w Polsce Grupa Terenowa Powiatu Miechowskiego, PZŁ Koło Łowieckie „Mirów” w Miechowie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Miechowie.

W tym roku obchodzimy również 25 - lecie Programu LIFE oraz Dyrektywy Siedliskowej. Już ćwierć wieku możemy cieszyć się znakomitymi efektami w dziedzinie ochrony przyrody osiąganymi dzięki środkom finansowym pochodzącym z Programu Life. Obchody 25 – lecia Programu LIFE i Dyrektywy Siedliskowej odbędą się podczas Święta Storczyka, w dniu 21 maja 2017 r. w obszarze Natura 2000 Kalina Mała na Wyżynie Miechowskiej”.

Serdecznie zapraszamy!

Podziel się: