Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

wtorek, 20 czerwca 2017

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przypomina, że w roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.

Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie blankietu.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, pokój nr. 128 tel: 41 38 300 40 wew.18

Podziel się: