Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sesja Rady Miejskiej

czwartek, 1 lutego 2018

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień 8 lutego 2018 r. godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,  ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zmian płatności bezpośrednich dla rolników w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Ustalenie terminu następnej Sesji.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:

W tej kategorii: