Miechów - Miasto i Gmina

Wybory samorządowe 2018
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widnica

wtorek, 9 stycznia 2018

8 stycznia 2018 roku Gmina Miechów przekazała Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Widnica wraz z przyłączami.

Zaplanowane prace obejmować będą przebudowę i modernizację budynku hydroforni, zbiornika wody pitnej oraz montaż komory redukcyjno-wodomierzowej wraz z zasilaniem w energię elektryczną systemu sterowania i monitoringu.

Na powyższy zakres gmina Miechów pozyskała dotację  ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 646 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to 1,2 mln zł.

W efekcie wykonanych prac, miejscowości na północy naszej gminy będą zasilane z ujęcia wody "Rozpierzchów".

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Zastępca Burmistrza – Andrzej Banaśkiewicz, Jarosław Czekaj - Radny Rady Miejskiej w Miechowie, Tadeusz Chwastek - dyrektor ZWiK w Miechowie oraz sołtysi miejscowości objętych inwestycją.  

Wykonawcą robót będzie Firma Inżynieryjna SystemBud z Ostrowa, którą w dniu przekazania placu reprezentował właściciel Grzegorz Nowak. Nadzór inwestorski nad realizowanym zdaniem sprawował będzie Pan Janusz Madej, kierownikiem budowy jest Pan Janusz Kustosz. 

Podziel się:

W tej kategorii: