Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

środa, 19 kwietnia 2017

Żeby pójść dalej czasami warto się zatrzymać. Swoją naukę rozpocząłeś w szkole, być może kontynuowałeś na kursach, część umiejętności nabyłeś zapewne w pracy, znasz się zatem na wielu rzeczach. Wszystko to, co wiesz i umiesz pomoże Ci odkryć, nazwać i uporządkować doradca zawodowy.

W ten sposób szczegółowo poznasz swoje możliwości i wystartujesz w kierunku kariery.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Kto może skorzystać z projektu?

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać: osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

  • Jeżeli ukończyły 25 lat a jeszcze nie mają 50 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą)
  • Jeżeli ukończyły 50. rok życia – każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia;
  • Są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

 Po co Małopolanom Bilans Kariery? Dlaczego każdy powinien skorzystać najpierw ze spotkania z doradcą zawodowym?

Często zadajemy sobie pytanie: co będę robił za kilka lat?

Nierzadko też zastanawiamy się: „czy kiedyś będę robić to, co mnie interesuje?”, „czy to jest praca dla mnie?”, „w jakim kierunku rozwijać swoje kompetencje zawodowe?” czy „jak udowodnić pracodawcy swoją wartość?”.

Na te i wiele innych pytań pomoże nam odpowiedzieć doradca zawodowy w ramach usługi „Bilans Kariery”.

Bilans Kariery to pewnego rodzaju podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. Bilans Kariery pozwala określić, co chce się robić w przyszłości, jak się kształcić lub jakie szkolenie wybrać. Bilans Kariery to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, które trwa w przypadku bilansu podstawowego około 90 minut. Bilans Kariery to także pierwszy krok do skorzystania z dofinansowania (nawet do 87%) na szkolenia językowe i komputerowe, w formie bonów szkoleniowych.

Czy ta możliwość skorzystania z projektu jest dostępna dla każdego?

Aby usługa Bilansu była dostępna dla każdego mieszkańca Małopolski, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, oferuje możliwość skorzystania z niego na terenie całego województwa. W tym celu organizujemy dyżury doradców zawodowych.

Jeżeli w Pana/Pani miejscowości jest sala, w której możliwe jest zorganizowanie takiego dyżuru, oraz jeśli możecie Państwo zachęcić mieszkańców swojej miejscowości do skorzystania z usługi Bilansu Kariery, to prosimy o kontakt z biurem projektu „Kierunek Kariera”. Ustalimy terminy, w których mieszkańcy Państwa miejscowości będą mogli umówić się do doradcy zawodowego.

W kolejnym etapie osoby, które zakończą proces doradczy (Bilans Kariery) będą mogły wybrać szkolenia. Zostaną poproszone o zadeklarowanie ilości bonów szkoleniowych, które będą chciały wykorzystać – można zakupić maksymalnie 180 bonów o łącznej wartości 2700 zł (180 bonów, każdy o wartości maksymalnie 15 zł). Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz wpłatą wkładu własnego w wysokości 13% wartości bonów szkoleniowych.

Szkolenia realizowane będą na terenie całej Małopolski, przez firmy szkoleniowe, które oferować będą szkolenia: w pierwszej kolejności komputerowe i językowe. Wiele firm szkoleniowych zadeklarowało możliwość organizacji szkoleń także w małych miejscowościach, pod warunkiem, że na terenie danej miejscowości istnieje możliwość wynajęcia sali na zajęcia oraz, że na dane szkolenie zbierze się grupa (w zależności od szkolenia, grupa licząca od 8 do 15 osób). Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna będzie w Bazie Usług Rozwojowych oraz w biurze projektu Kierunek Kariera.

 Przykładowa tematyka szkoleń:

  • językowe w połączeniu z egzaminem;
  • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu (przeglądanie, wyszukiwanie informacji, przechowywanie i znajdowanie treści); korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
  • kursy pozwalające uzupełnić wykształcenie, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum, świadectwa dojrzałości;
  • kurs prawa jazdy kat. A i B z egzaminem;
  • zarządzanie projektami  - Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK, IPMA, CAMP - Certified Associate in Project Management; Certyfikat AgilePM™ Foundation; Certyfikat AgilePM™ Practitioner.

Czy Bilans Kariery może być przeprowadzony w każdej miejscowości?  

Aby usługa Bilansu była dostępna dla mieszkańców, zachęcamy do współpracy z nami. Każda osoba, która zechce wesprzeć nasze działania informacyjno – rekrutacyjne otrzyma do dyspozycji ulotki i plakaty informacyjne. Sukcesywnie nawiązujemy współpracę z urzędami miast i gmin oraz z lokalnymi mediami, aby informacje o planowanych dyżurach doradców zawodowych na bieżąco docierały do mieszkańców.

 Dlaczego prosimy o zachęcanie do skorzystania z Bilansu Kariery?

Pomimo znacznego zainteresowania naszą usługą oraz dofinansowaniem w formie bonów szkoleniowych nadal wielu mieszkańców Małopolski nie ma świadomości, że może nieodpłatnie skorzystać z usług doradczych i dofinansowanych szkoleń. W czasie spotkań z doradcami zawodowymi klienci informują, iż nie wiedzieli o takich możliwościach, a zwłaszcza o tym, że  usługi te dostępne mogą być nawet w miejscach ich zamieszkania.

Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera (w ramach którego prowadzony jest Bilans Kariery, a od 2017 roku oferowane są bony szkoleniowe) udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”:

Katarzyna Lis, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl

 Dyżurujemy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie, Plac Kościuszki 7 w dniach:

  • 20 kwietnia 2017 r. - w godzinach od 14.00 do 18.00.

 Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl lub z doradcą zawodowym dyżurującym w Miechowie, Panią Iloną Plichtą, tel. 12 619 84 92, iplichta@wup-krakow.pl

Podziel się:

W tej kategorii: