Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Ogłoszenie o naborach wniosków

czwartek, 30 listopada 2017

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie  na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów  Wiejskich.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór  Nr  1/2018 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  - podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. a  rozporządzenia z dnia 24 września
2015 r.  o wdrażaniu LSR Wsparcie udzielane jest: w formie  Premii - płatności ryczałtowej (100% kosztów  wskazanych we wniosku i biznesplanie).   
Zgodnie z zapisami  LSR  wysokość kwoty pomocy  dla   beneficjenta wynosi  80 000  złotych Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  400 000  złotych.

Nabór  Nr  2/2018 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -  rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. c  rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r.  o wdrażaniu LSR.

Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (70% kosztów  wskazanych we wniosku i biznesplanie) na  100 000 złotych  otrzymanej pomocy należy stworzyć  1  dodatkowe miejsce pracy.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  500 000  złotych.
    
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  18.12.2017 do 12-01-2018 do godz. 17.00. Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Podziel się:

W tej kategorii: