Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Konsultacje społeczne - zmiana nazwy ulic i osiedla

poniedziałek, 24 kwietnia 2017
Konsultacje społeczne -zmiana nazwy ulic i osiedla na terenie miasta Miechów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Miechów dotycząca konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic i osiedla na terenie miasta Miechów

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) oraz opinią Instytutu Pamięci Narodowej, istnieje konieczność zmiany nazwy ulic: Mariana Buczka, Taborowicza oraz osiedla XXX Lecia PRL w Miechowie. Przedmiotowa zmiana powinna nastąpić do 2 września 2017 roku.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 28 marca 2017 r. Rada Miejska w Miechowie podjęła Uchwałę nr XXVII/433/2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic i osiedla na terenie miasta Miechów.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nowych nazw dla ulicy Mariana Buczka, Taborowicza i os. XXX Lecia PRL. Pisemne propozycje w zakresie nowych nazw dla przedmiotowych ulic oraz osiedla może składać każdy. Propozycje nazw dla każdej z ulic z osobna należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni, nazwy nie powinny być ośmieszające, poniżające, wulgarne itp.  Proponowane nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Wnioskodawcy będą mogli wnieść swoje propozycje nadania nowej nazwy ulicy i osiedla   w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Złożona propozycja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy (lub nazwę) wraz z danymi adresowymi oraz podpis wnioskodawcy.

Propozycje przyjmowane będą od dnia 20.04.2017r. do dnia 04.05.2017r. :

 1. pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25,  32-200 Miechów (decyduje data wpływu do UGiM Miechów)
2. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, parter – przy wejściu głównym do budynku
3. e-mailem na adres: gmina@miechow.eu  z tytułem ”konsultacje”

 Spotkanie mieszkańców w/w ulic i osiedla odbędzie się dnia 14 maja 2017 roku w CKiS w budynku Kina „GRYF” w Miechowie ul. Racławicka 10 w godzinach:

ul. Mariana Buczka  - godz. 10:00

ul. Taborowicza  -      godz. 12:00

osiedle XXX Lecia PRL - godz. 14:00

Głosowanie planowane jest w dniu 21 maja 2017 roku, w wyznaczonych siedzibach. Szczegółowa informacja zostanie przesłana mieszkańcom ulic i osiedla indywidualnie.

Zapraszam Mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Z poważaniem

Dariusz Marczewski  
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów

/Miechów, 18.04.2017/

Podziel się: