Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Instalacja kolektorów

wtorek, 29 października 2013

REALIZACJA PROJEKTU „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ W GMINACH: NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, SKAWINA ORAZ MIECHÓW NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH”

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować  Państwa o  rozpoczęciu fazy instalacji układów solarnych w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”. 
W drodze  przetargu został wyłoniony Generalny Wykonawca - Konsorcjum Firm Viessmann sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Wachelka Inergis S.A. z siedzibą w Częstochowie, z którym w dniu 4 października 2013r. podpisano Umowę w sprawie realizacji projektu.

Dla pierwszych 200 Beneficjentów zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne z w/w Wykonawcą, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 r. (środa) o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Sportu - budynek Domu Kultury (ul. Racławicka 10 w Miechowie). Z tymi osobami jeszcze w tym roku przewidziane jest  podpisanie umów na montaż kolektorów. W tym samym dniu na miechowskim rynku wystawiona będzie solarna stacja mobilna, która zaprezentuje rodzaj montowanych kolektorów. 

Od dnia 29 października 2013 r. rozpoczną się przeglądy prowadzone przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (firmy Info Solutions) oraz Generalnego Wykonawcy, którzy dokonają wstępnej weryfikacji możliwości technicznych instalacji układów solarnych w Państwa gospodarstwie domowym. 

Zarówno przedstawiciele Generalnego Wykonawcy jak również Info Solutions wyposażeni będą w identyfikatory podbite pieczątką Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.

Przypominam, że przed podpisaniem umowy pomiędzy Państwem a Gminą Miechów, dotyczącej udziału w projekcie, zobowiązani są Państwo do wpłaty na konto Gminy nr 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008 Krakowski Bank Spółdzielczy  O/Miechów z dopiskiem SOLARY pierwszej transzy kwoty w wysokości 3 240,00 pln brutto. Drugą transzę wpłaty będą Państwo zobowiązani wpłacić na wskazane powyżej konto na 7 dni przed rozpoczęciem instalacji układu solarnego w Państwa gospodarstwie domowym.

II transza w zależności od typu montowanego kolektora będzie wynosić:
TYP A -  780,00 pln brutto
TYP B -  1 420,00 pln brutto
TYP C -  2 490,00 pln brutto

Całkowita kwota należna do wpłaty za montaż kolektorów, dla poszczególnych typów przedstawia się następująco: 
TYP A - 4 020,00zł
TYP B - 4 660,00zł
TYP C - 5 730,00zł

Typ A - całkowity koszt 12 742,95 zł
Typ B - całkowity koszt 14 869,34 zł
Typ C - całkowity koszt 18 463,06 zł

W celu podpisania Umowy zapraszam Państwa do Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. H.Sienkiewicza 25, pokój nr 252 w dniach 7.11 – 8.11.2013 r.  w godz. od 8:00 do 14:00 oraz 13.11 – 14.11.2013 r. w godz. od 13:00 do 17:00.  Należy pamiętać, że aby podpisać umowę muszą posiadać Państwo ze sobą dowód osobisty oraz potwierdzenie dokonania wpłaty pierwszej transzy.

Informuję, że terminy i godziny podpisania umów, jak również wszelkie inne informacje dotyczące projektu zostaną podane na stronie internetowej www.miechowsolary.eu
Uprzejmie proszę o śledzenie aktualności na stronie internetowej.

W razie pytań prosimy o kontakt (Referat Funduszy Unijnych i Promocji UGiM):tel. 41 38 300 40 wew. 44, 47 lub 54
Ponadto zachęcam do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na w/w stronie internetowej w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”  www.miechowsolary.eu/pl/uzytkowanie/najczesciej-zadawane-pytania 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podziel się:

W tej kategorii: