Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Informacja dotycząca zmiany nazwy ulic i osiedla

wtorek, 5 września 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca 2017 r. weszły w życie Uchwały Nr XXXI/479/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulic położonych w Miechowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 4709) oraz Uchwała  Nr XXXI/480/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy osiedla XXX Lecia PRL położonego w Miechowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 4710).

Powyższymi uchwałami dokonano zmian nazw: ulica Mariana Buczka na ulicę Wspólną,ulica Taborowicza na ulicę Spacerową oraz osiedla XXX Lecia PRL na osiedle Parkowe. 

Uchwały zostały podjęte w związku z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744). Zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy:

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Niniejszą informację przekazuję z opóźnieniem, w związku ze złożeniem interwencji do Wojewody Małopolskiego w sprawie zbadania zgodności z prawem uchwał dotyczących zmiany nazw ulic i osiedla. Pismami z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz z dnia 30 sierpnia 2017 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Wydział Prawny i Nadzoru stwierdził, że Rada Miejska w Miechowie nie naruszyła prawa przy podejmowaniu uchwał w sprawie zmiany nazw ulic i osiedla.

Z poważaniem
Dariusz Marczewski
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów

Podziel się: